top of page

Medlemsinformation 2024

Facebookomslag.jpg

Några viktiga datum för året är:

29 februari: Sista dag att betala avgifterna

14 April: Arbetsdag (9.00)

4 Maj: Sjösättning (06.30)

5 Maj: Årsmöte - med stadgeändringar (12.00)

28 September: Upptagning

bottom of page