Styrelsen

JSS styrelse väljs vid årsmötet, i samband med sjösättningen varje år.

Styrelsen planerar föreningens aktiviteter

och gör investeringar till våra anläggnignar

Förutom Styrelsen så har vi även en hamnkommitte, med en hamnkapten.

Hamnkommitten ansvarar för att

hålla våra anläggningar och området i bra skick

 

Kommande Styrelsemöten:

18 April, 12:00 i Klubbstugan

12 September, 12:00 i Klubbstugan

Ordförande

Anders Beijmar

Telefon: 070 171 35 23

Mail: helen.anders@hotmail.com

Sekreterare

Stefan Carlsson

Telefon: 070 978 74 20

Mail: stefan.carlsson66@spray.se

Vice  Ordförande

Bengt Petersson

Telefon: 076-1476768

Mail: bengt.petersson@sodra.com

Kassör

Håkan Nilsson

Telefon: 070 734 77 41

Mail: 0457.80255@telia.com

Magnus Lindström

Telefon: 070 850 25 11

Mail: magnuslindstrom69@gmail.com

Niklas Aronsson

Telefon: 076 526 65 07

Mail: niklas.aronsson@ifoelectric.com

Marcus Andersson

Telefon: nnnn

Mail: nnnn

Hamnkommitte

Hamnkapten

Thomas Ottesen

Telefon: 070 833 58 58

Mail: tottesen75@gmail.com

Kent Jacobsson

Telefon: 076 618 89 83

Mail: kent.jacobsson@one-nordic.se

Leif Börjesson

Telefon: 073 316 19 03

Mail: borjesson.leif@live.se

Ulf Lundin

Telefon: 073 991 89 75

Mail: ulf.hakarp@gmail.com

Jim Stranzenbach

Telefon: 073 815 10 88

Lars Holgersson

Telefon: 0457-803 05

Mail: lars.holgersson@hotmail.com

Jonatan Glader

Telefon: 070 680 52 99

Mail: gladejonte@gmail.com

Vid frågor/synpunkter om hemsidan

Webbansvarig

Jonatan Glader

Telefon: 070 680 52 99

Mail: gladejonte@gmail.com