Information

Sjösättning 2021

Lördag den 1:e Maj är det dags!

klockan 06:30 så börjar vi sjösätta båtarna.

Se till så att du är här i god tid innan det är din tur!

Lyft med kran kostar 600:-

Lyft med Lastbil kostar 350:-

Betalas kontant innan lyft

Med anledning av corona kommer vi inte grilla någon korv iår.

Tänk på att märka din vaggamed namn och telefonnummer samt för/akter innan båten lyfts!

Användning av mastkranen och tillägning vid den bryggan görs inte under sjösättningen!

Tidschema - Kran

06:30

Ralf o Ramona

Bastuflotte

Niklas Aronsson

Peter Karlsson

Magnus Lindström

Erik Lindell

Magnus/Lena Olsson

Åke Sjöbäck

07:45

Christer Pedersen

Teddy Adolfsson

Göran Kjellander

Mårten Duner

Ulf Lundin

Bo-Lennart Hagforsen

09:00

Bob Magnusson

Jance Svensson

Anders Westerberg

Manfred & Birgit Karsten-(Daniel)

Christer Hallberg

Jonatan Glader

Jan Berggren

10:15

Jim Stranzenbach

Thomas Håkansson

Calle Rundqvist

Lars-Ulrik Larsson

Reid Cederlund

Michael Sjöberg

12:00

Tjärö "Skeppare"

Jörgen Mönster

Oskar Cederlund

Alicja & Krzystof

Ingemar Rosen

Erik Hellstrand

Mikael Sernelin

Per Hellstrand

13:15

Joel Jönerot

Henrik Tornsund

Bengt Petersson

Robert Salomonsson

Lasse Pfeiffer

Tidsschema Lastbil

06:30

Göran Tufvesson

Anna Lindberg

07:00

Anders Stenlund

Michael Balskov

Lundberg, svart snipa

Miael Sernelin

08:00

Bengt-Olof Nilsson

Jörgen Vekslund

Claes Andersson

08:45

Tomas Nordin

Mats Lindgård

09:15

Franz Feldmanis

Kerstin Kamleh

Johan Strömbeck

10:00

Carl Geijer

Anna Eriksson

Anna Engblom Petersson

Åke Qvarfot

11:00

Gunnar Carleman

Tommy Kurtsson

Tjärö, snipa