Information

Sjösättning 2021

Lördag den 1:e Maj är det dags!

klockan 06:30 så börjar vi sjösätta båtarna.

Se till så att du är här i god tid innan det är din tur!

Hur det blir med korvgrillning är för tidigt för att säga nu, information kommer komma närmare sjösättningen!

FÖRRA ÅRETS SCHEMA!

06:30

Bastuflotte

Ralf o Ramona

Peter Karlsson

Niklas Aronsson

Håkan Carlsson

Ingemar Rosén

Magnus Lindström

07:45

Christer Lagner

Thore Lindqvist

Jonatan Glader

Rober Salomonsson

Åke Sjöbäck

Christer Pedersen

Mårten Dunér

09:00

Roy Carlsson

Åke Karlsson

Teddy Adolfsson

Bo-Lennart Hagforsen

Jacob Hagg

Jance Svensson

Lars Westberg

10:15

Manfred & Birgit

Christer Hallberg

Anders Bejmar

Jim Stranzenbach

Thomas Håkansson

Reid Cederlund

Michael Sjöberg

12:00

Gunnar Carlemalm

Bob Magnusson

Marie & Mike Molander

Jan Berggren

Erik Lindell

Morgan Karlsson

13:15

Måns Prahl

Hans Karlsson

Bengt Petersson

Jörgen Mönster

Per Hellstrand

Tony Pettersson

14:30

Joel Jörnerot

Jonas Fridh

FÖRRA ÅRETS SCHEMA!

06:30

Göran Tufvesson

Jörgen Vekslund

Joel Joelsson

07:00

Claes Andersson

Tomas Nordin

Mats Lindgård

08:00

Daniel Stenfeld

Bengt-Olof Nilsson

08:45

Jonathan Johansson

Anna Lindberg

Anders Stenlund

Gunnar Carleman

09:30

Michael Balskov

Torbjörn A./Måns Prahl

Peter Karlsson

10:00

Franz Feldmanis

Johan Strömbeck

Anna Eriksson

Åke Qvarfort

11:00

Tommy Kurtsson

Lena&Magnus O

Per Tedin

Jens Boän

12:00

Håkan Olander

Kerstin Kamleh

Carl Geijer

Stefan Lindmark

Tjärö, Snipa

13:30

Arne Nilsson