top of page

Kommande arbeten i järnavik!

Kommunen ska utföra en hel del arbete i järnavik under våren. Byggnation av brygga, rivning av gammalt dass och markarbeten för en ny wc plats kommer påbörjas. Detta innebär att det kan vara begränsningar i framkomlighet till vårat område under våren på vardagar. 

DJI_0064.JPG

Kommunen ska utföra en hel del arbete i järnavik under våren. Byggnation av brygga, rivning av gammalt dass och markarbeten för ny wc plats...

Kommande arbeten i järnaviksområdet!

bottom of page